Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate
 
Această Politică de Confidențialitate („Politica”) reprezintă angajamentul nostru (Swimaholic s.r.o. – proprietarul www.swimaholic.ro) de a proteja confidențialitatea consumatorului și de a adera la practicile corecte de uz a informațiilor electronice.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Această Politică oferă controlul fiecărei persoane să decidă cum le sunt procesate informațiile. Aveți promisiunea noastră că nu vă vom procesa informațiile personale în alt mod, care ar putea fi incompatibil cu această Politică.
Datele colectate de la Dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru web sunt următoarele: numele și prenumele, sexul, caracteristici fizice/antropo­metrice, telefon/fax, adresa, e-mail, obișnuințe/pre­ferințe/compor­tament, date de geolocalizare/date de trafic (cookies)..
Scopul colectării acestor informații este livrarea produselor, eliberarea facturilor și marketing.
Datele respective sunt transmise la oficiile Swimaholic s.r.o din Republica Cehă, de unde este gestionată activitatea magazinului Swimaholic s.r.o.
Prin trimiterea informațiilor, dumneavoastră sunteți de acord cu folosirea informației, în conformitate cu această Politică.
Swimaholic s.r.o nu va divulga unei persoane terțe datele colectate fără consimțământul dumneavoastră, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege, atunci când este necesar, aceste date vor fi cumunicate doar companiilor de transport/ livrare, procesorului de plăți online – GP Webpay, serviciilor de e-mail și marketing.
Folosim chestionare prin e-mail pentru a vă asigura satisfacția față de serviciile pe care vi le oferim. La scurt timp după efectuarea unei achiziții, veți primi un chestionar de la un furnizor de servicii de evaluare care colaborează cu compania noastră. Pentru trimiterea de chestionare, evaluarea feedback-ului și analizarea poziției pe piață, folosim un procesor de date care gestionează serviciul de rating. Putem, în acest scop, să transmitem în special informații despre bunurile achiziționate și adresa dvs. de e-mail. Această procedură este permisă, datorită interesului nostru legitim în temeiul articolului 6 (1) (f) al GDPR.
 
Drepturile utilizatorilor
În cazul în care refuzați oferirea anumitor sau tuturor datelor, s-ar putea să fie imposibilă plasarea unei comenzi sau/și livrarea produselor. Aveţi dreptul să vă opuneţi oricând prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor prin intermediul unui e-mail la adresa info@swimaholic.ro sau printr-un apel telefonic la numărul +40 316 305 396. Drep­tul de intervenție asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevăzută în site); orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Dreptul la informare (operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal). Dreptul de acces la date (inclusiv procedura exactă de urmat, adresa de e-mail folosită). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate.
Această Politică vă protejează confidențialitatea prin următoarele acțiuni:
Vă informează despre:
Tipurile de informații colectate de la dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru web;
Cum se colectează informațiile respective;
Scopurile generale pentru care se colectează asemenea informații;
Opțiunile și mijloacele prin care persoanele pot limita folosirea și divulgarea informațiilor.
Vă dă puterea de a alege:
Dacă și cum se pot folosi aceste informații pe care ni le furnizați (în cazul în care o astfel de utilizare nu are legătură cu utilizările pentru care ni le-ați divulgat inițial).
Vă asigură ca Swimaholic s.r.o.:
Ia măsuri de precauție rezonabile pentru a se asigura că informațiile personale nu sunt pierdute, nu sunt utilizate necorespunzător, nu sunt accesate fără autorizație, nu sunt divulgate, nu sunt modificate și nici distruse;
Implementează politici și proceduri adecvate pentru a garanta că informațiile personale sunt păstrate doar cu scopul pentru care au fost colectate;
Folosește măsuri adecvate pentru a se asigura că informațiile personale furnizate au fost înregistrate corect și complet; și
Vă oferă acces rezonabil la informațiile personale înregistrate, precum și posibilitatea de a le corecta sau modifica, după cum este cazul.
Vă asigură asumarea responsabilității
Autorizația de a vă accesa și gestiona informațiile personale este dată doar acelor angajați ai Swimaholic s.r.o. care au un scop legitim comercial adecvat. Accesul neautorizat și utilizarea informațiilor personale fără permisiune este interzisă și constituie un motiv pentru inițierea măsurilor disciplinare.
 
Notificarea Modificărilor
Vom posta orice modificare la această Politică de Confidențialitate, înainte de intrarea acesteia în vigoare cu 30 de zile în avans. Prin urmare veți cunoaște din timp ce informații personale colectăm, cum le folosim, și în care circumstanțe, dacă va fi cazul, le vom face publice. Responsabilitatea verificării periodice a site-ului nostru web, pentru a verifica modificările Politicii de Confidențialitate, vă aparține în totalitate. Continuarea folosirii serviciilor noastre va însemna că sunteți de acord cu astfel de modificări. Puteți avea opțiunea de a nu fi de acord cu asemenea schimbări legate de modul în care se colectează, folosesc sau divulgă informațiile dumneavoastră personale dacă trimiteți un e-mail la info@swimaholic.ro.
Dacă aveți întrebări privitoare la Politica de Confidențialitate, vă rugăm să o contactează-ne la email-ul info@swimaholic.ro.
Definiții
În acești termeni și condiții:

1) „Acest site web”, „site-ul”, „site-ul nostru web” înseamnă prezența noastră pe internet;

2) „Noi”, „nostru” înseamnă Swimaholic s.r.o. și, după caz, angajații, reprezentanții sau agenții autorizați; și

3) „Dumneavoastră”, „voi”, și „vă” se referă la orice persoană fizică sau juridică (fie înregistrată de noi ca și investitor sau nu) cărora noi oferim Servicii, incluzând, dar fără a se limita la, apeluri telefonice, contactul direct, față în față, corespondența poștală, prin e-mail sau prin intermediul site-ului nostru web www.swimaholic.ro sau paginilor de medii sociale.

 
Politica Modulelor Cookie
Noi folosim câteva module cookie diferite pe site-ul nostru web. Dacă nu sunteți familiari cu cookie-urile, cum să le ștergeți sau să le gestionați, atunci vă recomandăm să vizitați http://cookies.apti.ro/ , pentru mai multe detalii.
Lista de mai jos descrie modulele cookie pe care le folosim pe site-ul nostru web și scopul utilizării acestora. În momentul de fața, politica noastră este cea de „consimțământ implicit”, ceea ce înseamnă că noi ne asumăm că sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor. Dacă nu sunteți de acord, atunci aveți opțiunea să nu folosiți acest site web sau să utilizați modul anonim al browser-ului dumneavoastră (numit „Incognito” la Chrome, „InPrivate” la Internet Explorer, „Private Browsing” la Firefox și Safari etc.)
Aceste cookie-uri sunt setate direct de către site-ul nostru web.
Google Analytics: Noi folosim Google Analytics pentru a colecta informații privind comportamentul vizitatorilor pe site-ul nostru web. Google Analytics stochează informații despre ce pagini accesați, durata vizitelor, cum ați ajuns acolo și pe ce ați făcut click. Aceste date de la Google Analytics sunt colectate printr-un tag JavaScript, în paginile site-ului nostru web și nu pot duce la identificarea persoanelor care au folosit site-ul. Prin urmare, cu ajutorul a Google Analytics, noi nu colectăm sau stocăm informațiile dumneavoastră personale (de exemplu: numele sau adresa dumneavoastră), deci aceste informații nu pot fi folosite ca să vă identificăm.
Folosim cookie-uri și pentru autentificare automată, conținutul coșului, instrumente de marketing pentru retargetare, precum Google AdWords, AdForm, Facebook și altele.